Ultra Screen Saver Maker

Ultra Screen Saver Maker 3.4

Nó hợp nhất của ảnh, không nghe, phim ảnh, Flash hoạt ảnh vào sự bảo vệ màn hình
Tải về
Người dùng đánh giá
4.4  (12 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Ultra Screen Saver Maker hợp nhất của ảnh, không nghe, phim ảnh, Flash hoạt ảnh và các tin nhắn vào sự bảo vệ màn hình!
Chỉ lấy phương tiện tập tin, xem thử và họ đơn giản chỉ cần thêm vào màn hình của bạn bảo vệ dự án dùng một điểm-và nhấn diện. Anh cũng có thể thêm văn bản, ngày và thời gian, bằng phông chữ khác nhau và các hiệu ứng.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng